Anlita HEB

Att arrangera en kurs

Att anlita Helhet, Energi & Balans innebär att man har möjlighet att tillsammans med kursledare Idun planera ett upplägg utifrån önskemål och behov.

 

Ni lägger upp kurs, utbildning, workshop eller föreläsning genom att bolla tankar och idéer med kursledaren som ger förslag utifrån önskemålen.

 

HEB arbetar utifrån att alla människor är unika och all HEBs verksamhet bygger på att se varje enskild deltagares sanna behov för att kunna utvecklas.

 

Aktiviteter kan byggas utifrån många olika kriterier såsom inomhus eller i naturen, fysisk aktivitet, emotionell intelligens, hur individer påverkar varandra, kostens djupgående koppling till både kroppen och det emotionella, bland mycket annat. Naturen ger många gånger en möjlighet att hitta ett inre lugn vilket i sin tur gör oss stabilare och starkare, därför kan det ibland, beroende på önskemål, vara intressant att bygga en aktivitet som har tillgång till grönyta eller mer natur.

Utbildningsnivåer

 • Grund 1: 10 timmar (2 dagar)
 • Grund 2: 10 timmar (2 dagar)
 • Grund 3: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 1: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 2: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 3: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 4: 14 timmar (2 dagar)
 • Ledarutbildning: skapas utifrån förkunskaper.
 • Utbildning till meditationsledare: 5 tillfällen.
 • Kommunikationskurs
 • Kurs om Föda och annat vi stoppar i oss.

Grundkurser

Grund 1

Lär dig förstå hur de omedvetna känslorna påverkar dig och din omgivning.
Att vistas i naturen ger läkning, men hur?
Vi tittar på hur allt detta hänger samman.

Läs mer »

Grund 2

Det pratas om energitjuvar och om motsatsen, människor som är för öppna och ger bort sin energi. Men hur fungerar egentligen allt det?
Hur fungerar en skapad överlevnadsinstinkt, hur påverkar den våra liv?
Sann personlighet eller rollspel, vi reder ut hur detta hänger ihop.

Läs mer »

Grund 3

När vi förstår hur kommunikation fungerar och varför det blir fel ibland så kan vi också åtgärda det.
Bli medveten om hur du hanterar dina energier och hur du marknadsför dig.
Lär dig att ha ett sunt egenfokus.

Läs mer »

Fortsättningskurser

Fortsättning 1

Vi fortsätter bygga på den förståelse och de förmågor som utvecklats under grundkurserna.
Bland annat hur man kan hantera rädslor och rollspel på ett hållbart sätt.

sea, denmark, ocean-3681999.jpg

Fortsättning 2

Vi fördjupar oss mer i varför vi är olika och hur konceptet lågaffektivt bemötande egentligen fungerar.

Fortsättning 3

Vi fortsätter resan med hållbar personlig utveckling och vi fördjupar förståelsen och kunskapen om hur vi kan förbättra vår livskvalitet.

Fortsättning 4

Vi går igenom allt vi lärt och fördjupar insikterna som hjälper oss till hållbar personlig utveckling.

Fördjupningskurser

I fördjupningen väljer arrangören vad kursen ska ha för fokus, principen är att med hjälp av alla insikter, all kunskap och alla förmågor man fått i grund- och fortsättningskurserna går djupare ned i den egna utvecklingen för att plocka fram mer av grundpersonlighet, förmågor och kapacitet. Vilket leder till att man automatiskt släpper taget om rädslor, skuldkänslor, avundsjuka och dragkamp, eftersom man har landat i en förståelse för hur allt fungerar.

Utbildning till certifierad meditationsledare

Att leda människor till ett inre lugn är en härlig känsla. Ledd meditation är en djupgående process och när den används på rätt sätt ger den människor en bättre livskvalitet och ett hållbarare liv, vilket vi givetvis önskar både andra och oss själva.

Den här utbildningen till meditationsledare, ger en djupgående förståelse för människans inre, och hur vi uppfattar och blir påverkade av vår omvärld. Du får lära dig att skriva och redigera dina egna ledda meditationer från grunden till perfekta berättelser som vägleder tryggt och kärleksfullt.

Läs mer »

Övriga kurser

Ledarutbildning

Denna utbildning byggs utifrån förkunskap och behov hos deltagare och företag. Det kan bland annat vara: Vi lär oss om vikten av sann förståelse och acceptans av olikheter, och hur olikheter kan användas för att generera en positiv utveckling. Som ledare behöver man kunna förstå, se och hantera medarbetarnas rädslor, vi tittar på hur man gör det på bästa sätt. Få kunskap om utbrändhet och hitta en hållbar lösning som till och med ger mer livskraft än innan. Vad innebär motiverande samtal egentligen, och hur fungerar ett lågaffektivt bemötande.

Kommunikaton

Kommunikation handlar om många olika saker, det kan bland annat vara: Varför har vissa svårt att uttrycka sig, vad kan man göra åt det? Hur fungerar manipulation egentligen? Hur motverkar man att bli manipulerad? Hur blir man påverkad av andra i en kommunikation, och hur påverkar du andra? Hur kommunicerar man med ett lågaffektivt bemötande och hur fungerar det egentligen? Ett motiverande samtal (MI), fungerar inte lika för alla, men hur gör man då?

Föda och annat vi stoppar i oss

Mat används många gånger för att fira eller dämpa ångest, ibland även som hårt missbruk. Mer sällan används det för att ge oss och våra kroppar de bästa förutsättningarna för ett långt, stabilt och lyckligt liv. Vi tittar på varför och vad som gör att vi inte längre kan ge födan den plats i livet som vi förtjänar.

"Jag har gått hos Idun sedan 2012. Idun har hjälpt och väglett mig in i en levande värld i mig själv. Att känna och uppleva det jag gör idag trodde jag inte var möjligt. Jag ser, känner och förstår känslor och energier på en helt annan nivå än tidigare och känner en stark livskraft inom mig. Jag lever numera i ett flöde och livet har blivit så mycket lättare när jag lever med det och inte emot det. I och med det så kan jag, i mitt jobb som terapeut, bättre se vad som behövs för att hjälpa mina klienter in till sig själva och successivt bli mer levande. Jag är oerhört tacksam över den här resan och att själv kunna vara en bidragande del till att hjälpa människor tillbaka till det sanna och verkliga inom dem, kunna hjälpa dem till ett hållbart liv." /Sofia Caley

Priser för arrangörer

Detta är priser som HEB tar, som arrangör kanske du behöver lägga på lite för att få in till kostnader runt omkring såsom hyra av lokal etc. Alla priser är per person och inklusive moms om inget annat anges.

Introduktion/workshop HEB

1 dag (5h)1200 kr

Grundkurser

Grund 1 (10h)2700 kr
Grund 2 (10h)2700 kr
Grund 3 (14h)3200 kr

Fortsättningskurser

Fysisk kursTelefonkurs
2 dagar (14h)3200 kr2700 kr
3 dagar (21h)4700 kr4200 kr
4 dagar (28h)6000 kr5500 kr
5 dagar (35h)7000 kr6300 kr
6 dagar (42h)8000 kr7200 kr
7 dagar (49h)8700 kr7900 kr
8 dagar (56h)9400 kr8500 kr
9 dagar (63h)10400 kr9500 kr

Utbildning till certifierad meditationsledare

200 h, bestående av
 • 80h lärarledda
 • 3h individuellt via telefon
 • 107h hemstudier
 • 10h praktik
 • 22 500 kr

  Föreläsning/utbildning/workshop företag

  1 dag (5h)1500 kr per person (ex moms)
  Minst 10 personer eller 15 000 kr (ex moms).
  Vid speciella önskemål, be om offert
  • Om annan ort än Linköping tillkommer boende och resa.
  • Minimum 7 deltagare vid varje kurs-/utbildningstillfälle om inget annat anges.
  • Maxantal beror på var och vilket fokus kursen/utbildningen önskas ha.
  • Avbokning senast en vecka innan kursstart, annars full betalning för minsta antalet deltagare.
  • Hör gärna av dig om du har några frågor.