Anlita HEB

Att arrangera en kurs

Att anlita Helhet, Energi & Balans innebär att man har möjlighet att tillsammans med kursledare Idun planera ett upplägg utifrån önskemål och behov.

 

Ni lägger upp kurs, utbildning, workshop eller föreläsning genom att bolla tankar och idéer med kursledaren som ger förslag utifrån önskemålen.

 

HEB arbetar utifrån att alla människor är unika och all HEBs verksamhet bygger på att se varje enskild deltagares sanna behov för att kunna utvecklas.

 

Aktiviteter kan byggas utifrån många olika kriterier såsom inomhus eller i naturen, fysisk aktivitet, emotionell intelligens, hur individer påverkar varandra, kostens djupgående koppling till både kroppen och det emotionella, bland mycket annat. Naturen ger många gånger en möjlighet att hitta ett inre lugn vilket i sin tur gör oss stabilare och starkare, därför kan det ibland, beroende på önskemål, vara intressant att bygga en aktivitet som har tillgång till grönyta eller mer natur.

Utbildningsnivåer

 • Grund 1: 10 timmar (2 dagar)
 • Grund 2: 10 timmar (2 dagar)
 • Grund 3: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 1: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 2: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 3: 14 timmar (2 dagar)
 • Fortsättning 4: 14 timmar (2 dagar)
 • Ledarutbildning: skapas utifrån förkunskaper.
 • Utbildning till meditationsledare: 4 tillfällen.
 • Kommunikationskurs
 • Kurs om Föda och annat vi stoppar i oss.

Grundkurser

Grund 1

Lär dig förstå hur de omedvetna känslorna påverkar dig och din omgivning.
Att vistas i naturen ger läkning, men hur?
Vi tittar på hur allt detta hänger samman.

Läs mer »

Grund 2

Det pratas om energitjuvar och om motsatsen, människor som är för öppna och ger bort sin energi. Men hur fungerar egentligen allt det?
Hur fungerar en skapad överlevnadsinstinkt, hur påverkar den våra liv?
Sann personlighet eller rollspel, vi reder ut hur detta hänger ihop.

Läs mer »

Grund 3

När vi förstår hur kommunikation fungerar och varför det blir fel ibland så kan vi också åtgärda det.
Bli medveten om hur du hanterar dina energier och hur du marknadsför dig.
Lär dig att ha ett sunt egenfokus.

Läs mer »

Fortsättningskurser

Fortsättning 1

Vi fortsätter bygga på den förståelse och de förmågor som utvecklats under grundkurserna.
Bland annat hur man kan hantera rädslor och rollspel på ett hållbart sätt.

sea, denmark, ocean-3681999.jpg

Fortsättning 2

Vi fördjupar oss mer i varför vi är olika och hur konceptet lågaffektivt bemötande egentligen fungerar.

Fortsättning 3

Vi fortsätter resan med hållbar personlig utveckling och vi fördjupar förståelsen och kunskapen om hur vi kan förbättra vår livskvalitet.

Fortsättning 4

Vi går igenom allt vi lärt och fördjupar insikterna som hjälper oss till hållbar personlig utveckling.

Fördjupningskurser

I fördjupningen väljer arrangören vad kursen ska ha för fokus, principen är att med hjälp av alla insikter, all kunskap och alla förmågor man fått i grund- och fortsättningskurserna går djupare ned i den egna utvecklingen för att plocka fram mer av grundpersonlighet, förmågor och kapacitet. Vilket leder till att man automatiskt släpper taget om rädslor, skuldkänslor, avundsjuka och dragkamp, eftersom man har landat i en förståelse för hur allt fungerar.

Utbildning till diplomerad meditationsledare​

Att leda människor till ett inre lugn är en härlig känsla. Ledd meditation är en djupgående process och när den används på rätt sätt ger den människor en bättre livskvalitet och ett hållbarare liv, vilket vi givetvis önskar både andra och oss själva.

Den här utbildningen till meditationsledare, ger en djupgående förståelse för människans inre, och hur vi uppfattar och blir påverkade av vår omvärld. Du får lära dig att skriva och redigera dina egna ledda meditationer från grunden till perfekta berättelser som vägleder tryggt och kärleksfullt.

Utbildningen är förlagd till 5 fysiska träffar med 2 dagar under varje träff, med hemuppgifter däremellan. Varje del är lika viktig och tillfällena är förlagda så att de gynnar inlärnings-, förståelse- och insiktsprocessen. Sammanlagd tid för utbildningen är 200 timmar, varav lärarledda lektioner är 80 timmar, personlig feedback över telefon är 3 timmar, hemstudier är  ca 107 timmar och praktik är 10 timmar. För att kunna skriva en riktigt bra ledd meditation krävs mycket kunskap och förståelse, och många omgångar med redigering, finslipning och korrläsning.

Bäst inlärning och förståelse skapas genom att under kursens gång göra sitt eget kursmaterial.

Förkunskaper: Ha gått grund 1 och 2 i HEB

Datum: Start september 2024

Kostnad: 22 500 kr varav 2000 kr i anmälningsavgift.

Avbetalning är möjligt, slutbetalningen ska i så fall vara gjord innan sista kurstillfället.

Var: Tvetgatan 9, Kungälv

Arrangör: Knutpunktens skola

Information och anmälan: sofia@knutpunktensfriskvard.se, 070-879 32 29

Steg 1

Vi lyssnar på olika ledda meditationer och går igenom hur man kan bygga och lägga upp en ledd meditation på bästa sätt. Att hjälpa människor att förstå vad ledd meditation kan hjälpa dem med är viktigt, så vi går igenom vars och ens tankar om vad man kan åstadkomma med ledd meditation.

Du får olika uppgifter till nästa dag utifrån information och insikter du fått under dagen. Dagen efter går vi igenom allas gjorda uppgifter under diskussion/workshop, för att fördjupa förståelsen och få nya idéer.

Under dag två börjar vi gå djupare ned i den ledda meditationens möjligheter att ge stabila förändringar, och hur man bygger upp de olika stegen i en meditation och varför. Vad är viktigt för att kunna få den effekt den mediterande faktiskt är ute efter? Du får prova på olika meditations-scenarion, som vi sedan diskuterar. Du kommer även att få påbörja att skapa en ledd meditation.

Hemuppgift till träff nr 2:
Utifrån allt du lärt hittills göra klart och slipa på den påbörjade meditationen, och att skriva 1 ny meditation.

Steg 2

Vi går igenom de 2 meditationerna/hemuppgifterna du skrivit till idag, vi använder feedbacken på dessa för insikter och förståelse. Vi tittar på vikten av, och skillnaderna i olika ned- och upptagningar av den mediterande. Du får testa olika varianter för att själv på djupet förstå och kunna följa de du ska leda. Vi diskuterar, reflekterar och lär av allas upplevelser och tankar.

Hemuppgift till träff nr 3:
Utifrån feedback och andra kunskaper du fått under helgen finslipas de 2 meditationerna du redan gjort, Samt skapa 2 nya meditationer utifrån all kunskap och förståelse du hittills skaffat dig på utbildningen.

Steg 3

Vi går igenom, och du får feedback på de 4 meditationerna du hittills skrivit, vilket skapar en ännu djupare förståelse för hur ledda meditationer egentligen påverkar och fungerar på djupet hos individen som mediterar. Du får träna på att leda meditation och få feedback på det som är bra och det som går att förbättra.

Hemuppgift till träff nr 4
Att utifrån de nya insikterna redigera de 4 meditationerna du redan gjort. Samt skriva 4 nya meditationer utifrån allt du hittills lärt under utbildningen. Samt kunna förklara hur dessa fungerar och varför. Du ska även ha testat 2 av de nu 8 meditationerna på 4 olika personer, och fått feedback på innehåll och utförande. Vilket kommer att gås igenom under en workshop i steg 4.

Steg 4

Vi går igenom de nu 8 meditationerna samt den respons du fått på 2 av dem. Vi fortsätter fördjupa oss i hur den ledda meditationen påverkar och fungerar.

Hemuppgift till träff nr 5
Till den sista träffen ska du som vanligt börja med att redigera de redan färdiga meditationerna, se till att de blir så perfekta de kan bli utifrån den kunskap och förståelse du nu har. Sedan ska du skriva 4 nya meditationer utifrån förståelse och insikter som kommit av att redigera de föregående 8 meditationerna. . Sammanlagt ska du alltså ha skrivit 12 olika meditationer inför den femte och sista träffen. Samt ha testat 7 av dessa (exklusive de du redan testat) på minst 10 olika personer (ok, om de 4 sedan tidigare ingår bland dessa 10) och fått feedback från dessa på innehåll och utförande.

Steg 5

Dessa två dagar är sista delen på utbildningen och vi avslutar med workshop och diskussion där vi tittar på de meditationer som skrivits och den feedback som fåtts från de du lett i meditation. Vi tar en sista djupdykning ned i vad den ledda meditationen kan göra för personlig utveckling och ett hållbart liv. Vi går igenom allas olika, nya och gamla, tankar om, och förhållningssätt till den ledda meditationen och hur just du kan utvecklas vidare i din roll som meditationsledare, och i att skapa ledda meditationer.

Mål för utbildningen till diplomerad meditationsledare

 • Förstå hur viktigt det är att förstå vilken djupgående process den ledda meditationen faktiskt är.
 • Utveckla en medvetenhet för att förstå hur ledd meditation behöver utföras för att ge en positiv effekt på läkning och personlig utveckling, och därmed ge ett hållbart
 • Förstå hur man bygger upp de olika stegen i en meditation och varför, samt förstå skillnaderna med olika ned- och upptagningar i en meditation.
 • Förstå och kunna skapa en uppvakning som gör att den mediterande stannar kvar i sig själv, och behåller lugn och landning även efter den ledda meditationen.
 • Förstå hur ledda meditationer egentligen fungerar och påverkar.
 • Förstå att skrivandet av en meditation, är en skrivarprocess och kräver tid, närvaro, lugn och många redigeringar för att meditationen lugnt och tryggt ska kunna leda till en positiv förändring hos de som mediterar.
 • Kunna skriva, korr-läsa, redigera och finslipa sina egna ledda meditationer från grunden, till berättelser som vägleder tryggt och kärleksfullt.
 • Förstå hur att följa de man leder, så att de får ut bästa möjliga ur den ledda meditationen.
 • Ha fått en djupare förståelse för människans inre, och hur vi uppfattar och påverkas av vår omvärld.
 • Förstå och kunna förklara vikten av att vara landad och trygg i sig själv.
 • Själv kunna gå ned i meditation för att där utvecklas vidare i sin roll som meditationsledare, och att utveckla nya och bättre ledda meditationer.
 • Förstå vad man som ledare betyder för de man leder, och veta hur man ska hantera detta. Samt förstå den påverkan man som ledare har och agera för en bättre hållbarhet.
 • På djupet förstå färger och symbolers påverkan.

Övriga kurser

Ledarutbildning

Denna utbildning byggs utifrån förkunskap och behov hos deltagare och företag. Det kan bland annat vara: Vi lär oss om vikten av sann förståelse och acceptans av olikheter, och hur olikheter kan användas för att generera en positiv utveckling. Som ledare behöver man kunna förstå, se och hantera medarbetarnas rädslor, vi tittar på hur man gör det på bästa sätt. Få kunskap om utbrändhet och hitta en hållbar lösning som till och med ger mer livskraft än innan. Vad innebär motiverande samtal egentligen, och hur fungerar ett lågaffektivt bemötande.

Kommunikaton

Kommunikation handlar om många olika saker, det kan bland annat vara: Varför har vissa svårt att uttrycka sig, vad kan man göra åt det? Hur fungerar manipulation egentligen? Hur motverkar man att bli manipulerad? Hur blir man påverkad av andra i en kommunikation, och hur påverkar du andra? Hur kommunicerar man med ett lågaffektivt bemötande och hur fungerar det egentligen? Ett motiverande samtal (MI), fungerar inte lika för alla, men hur gör man då?

Föda och annat vi stoppar i oss

Mat används många gånger för att fira eller dämpa ångest, ibland även som hårt missbruk. Mer sällan används det för att ge oss och våra kroppar de bästa förutsättningarna för ett långt, stabilt och lyckligt liv. Vi tittar på varför och vad som gör att vi inte längre kan ge födan den plats i livet som vi förtjänar.

"Jag har gått hos Idun sedan 2012. Idun har hjälpt och väglett mig in i en levande värld i mig själv. Att känna och uppleva det jag gör idag trodde jag inte var möjligt. Jag ser, känner och förstår känslor och energier på en helt annan nivå än tidigare och känner en stark livskraft inom mig. Jag lever numera i ett flöde och livet har blivit så mycket lättare när jag lever med det och inte emot det. I och med det så kan jag, i mitt jobb som terapeut, bättre se vad som behövs för att hjälpa mina klienter in till sig själva och successivt bli mer levande. Jag är oerhört tacksam över den här resan och att själv kunna vara en bidragande del till att hjälpa människor tillbaka till det sanna och verkliga inom dem, kunna hjälpa dem till ett hållbart liv." /Sofia Caley

Priser för arrangörer

Detta är priser som HEB tar, som arrangör kanske du behöver lägga på lite för att få in till kostnader runt omkring såsom hyra av lokal etc. Alla priser är per person och inklusive moms.

Intro och Workshop

1 dag (5h)400 kr
1 dag (7h)550 kr

Grundkurser

Grund 1 (10h)2700 kr
Grund 2 (10h)2700 kr
Grund 3 (14h)3200 kr

Fortsättningskurser

Fysisk kursTelefonkurs
2 dagar (14h)3200 kr2700 kr
3 dagar (21h)4700 kr4200 kr
4 dagar (28h)6000 kr5500 kr
5 dagar (35h)6700 kr6200 kr
6 dagar (38h)7300 kr6600 kr
7 dagar (45h)7700 kr6900 kr
9 dagar (72h)12000 kr10000 kr

Utbildning i ledd meditation

8 dagar (64h)15200 kr
 • Om annan ort än Linköping tillkommer boende och resa.
 • Minimum 7 deltagare vid varje kurs-/utbildningstillfälle. 
 • Maxantal beror på var och vilket fokus kursen/utbildningen önskas ha.
 • Avbokning senast en vecka innan kursstart, annars full betalning för minsta antalet deltagare.
 • Hör gärna av dig om du har några frågor.