Grund 2

  • Denna helg börjar vi med att se så grunderna från grundkurs 1 sitter. Vi tittar mer på och får en djupare förståelse för överlevnadsinstinkten och det rollspel den skapar, och hur det påverkar vårt liv.
  • Vi fortsätter med att få en förståelse för hur vi påverkar andra att agera mot oss och tvärtom, och hur vi kan hantera detta.
  • Vi tittar på hur vi kan börja läka oss själva på djupet.
  • Vi tittar på hur allt detta hänger ihop med ett lågaffektivt bemötande, hur ett sådant egentligen bör fungera och varför
  • Var och en kommer att få med sig nästa stegs verktyg för vidare utveckling.