Föda och annat vi stoppar i oss

Mat används många gånger för att fira eller dämpa ångest, ibland även som hårt missbruk.

Mer sällan används det för att ge oss och våra kroppar de bästa förutsättningarna för ett långt, stabilt och lyckligt liv.

Vi tittar på varför och vad som gör att vi inte längre kan ge födan den plats i livet som vi förtjänar.