Kurser

Är HEB något för mig?

Prova på att skapa Helhet, Energi och Balans i ditt liv under 4 veckor för 2200 kr

Äntligen är den efterlängtade onlinekursen på väg att bli verklighet, den är utformad för dig som vill testa på att hitta ditt lugn och hjälpa din kropp till mer självläkning. Samtidigt som det är ett litet smakprov från en av alla de delar som behövs för att nå Helhet, Energi och Balans, vilka ingår i HEB.

 

Den här kursen sträcker sig över 4 veckor, där du varje vecka får information ( text och ljudfil), om veckans tema samt plan för hur du kan få ut bästa möjliga av materialet för veckan. Varje vecka ingår det 2-3 ledda meditationer, 2-3 texter från boken Energierna avslöjar (som även är inlästa), + en stund för feedback med grundaren till HEB.

 

Kostnad för dessa fyra veckor är 2 200kr. Om du vill anmäla ditt intresse så mailar du till info@helhetenergibalans.se, så hör vi av oss så snart de sista delarna i kursen är klara.

Kommande kurser - HEB

2023/2024

Utbildning till meditationsledare - vt 2023

Ledd meditation är en djupgående process som, använd på rätt sätt, ger människor en bättre livskvalitet och ett hållbart liv, vilket vi givetvis vill ge dem. Men utan djupgående förståelse och sann insikt om hur processen i ledd meditation faktiskt fungerar så är det lätt att meditationsledaren skapar motsatt effekt hos personerna den leder, vilket skapar en försämrad livskvalité, och ett liv som inte alls är hållbart för den som mediterar.

Denna utbildning är förlagd till 4 fysiska träffar med 2 dagar under varje träff, med uppgifter däremellan. Varje del är lika viktig och tillfällena är förlagda så att de gynnar inlärnings, förståelse- och insiktsprocessen. Sammanlagd tid för utbildningen är cirka 100 timmar, varav ledd lektionstid är 64 timmar och resterande tid är för uppgifterna mellan de ledda lektionstillfällena.

Förkunskaper: Ha gått grund 1 och 2 i HEB

 

Datum:

Steg 1: 14-15 jan

Steg 2: 28-29 jan

Steg 3: 25-26 mars

Steg 4: 27-28 maj

 

Kostnad: 16 000 kr varav 2000 kr i anmälningsavgift.

Avbetalning är möjligt, slutbetalningen ska i så fall vara gjord innan sista kurstillfället.

Var: Kode Scoutgård, Ädelstensvägen 15, Kungälv

Arrangör: Roten

Information och anmälan: sofia@rotenkungalv.se, 070-879 32 29

Steg 1, 14-15 jan

Vi lyssnar på olika ledda meditationer och går igenom hur man kan bygga och lägga upp en ledd meditation på bästa sätt. Att hjälpa människor att förstå vad ledd meditation kan hjälpa dem med är viktigt så vi går igenom vars och ens tankar om vad man kan åstadkomma med ledd meditation. Du får olika uppgifter till nästa dag utifrån information och insikter du fått under dagen. Dagen efter går vi igenom allas gjorda uppgifter, för att fördjupa förståelsen, under diskussion/workshop. Under dag två börjar vi gå djupare ned i den ledda meditationens möjligheter att ge stabila förändringar, och hur man bygger upp de olika stegen i en meditation och varför. Vad är viktigt för att kunna få den effekt den mediterande faktiskt är ute efter? Du får prova på olika meditations-scenarion, som vi sedan diskuterar. Du får uppgifter att utföra tills vi ses i steg 2 om 14 dagar.

Steg 2, 28-29 jan

Vi går igenom de uppgifter du fick och gjort sedan vi sågs senast. Denna helg får du med hjälp av det du lärt hittills skriva kortare meditationer och testa dessa. Vi tittar på vikten av och skillnaderna i olika ned- och upptagningar av den mediterande. Du får testa olika varianter för att själv på djupet förstå och kunna följa de du ska leda. Vi diskuterar, reflekterar och lär av allas upplevelser och tankar. Du får med nya uppgifter hem som du gör tills nästa gång vi ses.

Steg 3, 25-26 mars

De uppgifter du gjort till denna gång är mer djupgående och bygger på all den kunskap och all den förståelse du hittills skaffat dig på utbildningen. Vi går igenom allas uppgifter och skapar även en djupare förståelse för hur ledda meditationer egentligen påverkar och fungerar. Uppgiften till sista träffen är att utifrån, och med hjälp av allt du lärt, bygga 10 olika djupgående meditationer, kunna förklara hur dessa fungerar och varför, samt ha testat minst 7 av dessa på minst 7 olika personer och fått respons från de 7 personerna. Vilket kommer att gås igenom under en workshop i steg 4.

Steg 4, 27-28 maj

Dessa två dagar är sista delen på utbildningen och vi avslutar med workshop och diskussion där vi tittar på allas meditationer och den respons som getts, för att utveckla ännu mer medvetenhet för den ledda meditationens betydelse av personlig utveckling och ett hållbart liv. Vi går igenom allas olika, nya och gamla, tankar om och förhållningssätt till den ledda meditationen och hur just du kan utvecklas vidare i din roll som meditationsledare, och i att skapa ledda meditationer. Denna gång delas även Diplomen ut.

Steg 1

Få kunskap och förståelse om olika meditationers effekt, och vad man faktiskt kan åstadkomma med en meditation.
Lär dig hur du kan bygga upp en meditation utifrån det den mediterande är ute efter.

Läs mer »

Steg 2

Här får du börja skriva kortare meditationer och testa dessa.
Vi tittar också på olika former av ned- och upptagningar och dessas olika effekter på den mediterande.

Läs mer »

Steg 3

Vi går djupare ned i förståelsen av hur viktigt det är att följa den mediterande på ett sätt som läker just den eller de vi leder.

Läs mer »

Steg 4

Utbildningen avslutas med 2 dagars workshop, diskussion och meditation där vi går igenom, och lär oss mer från slutuppgifterna deltagarna gjort till denna gång, inklusive den respons de fått på dessa.

Läs mer »

Kommande kurser - Lin

"Jag har utvecklats otroligt mycket av HEB, både på konsultationer och på kurser – till att vara jag. Jag känner mig stark, kan stå upp för mig själv och jag känner att jag kan och är bra. Jag har fått verktyg för att kunna jobba med mig själv, för att må bra och känna livsglädje." /”Lycklig"