Grund 3

  • Vi tittar på vars och ens förståelse av överlevnadsinstinkten och vad den gör med kommunikationen med andra.
  • Vi går igenom deltagarnas medvetenhet om hur att hantera sina energier.
  • Deltagarna får visa prov på hur de gör och varför de känner att de behöver samla in sig och få ett bättre sunt egenfokus.
  • Deltagarna får med sig de sista grundläggande verktygen för sin personliga utveckling.