Certifierad meditationsledare

Att leda människor till ett inre lugn är en härlig känsla. Ledd meditation är en djupgående process och när den används på rätt sätt ger den människor en bättre livskvalitet och ett hållbarare liv, vilket vi givetvis önskar både andra och oss själva.

Den här utbildningen till meditationsledare, ger en djupgående förståelse för människans inre, och hur vi uppfattar och blir påverkade av vår omvärld. Du får lära dig att skriva och redigera dina egna ledda meditationer från grunden till perfekta berättelser som vägleder tryggt och kärleksfullt.

 

 

Utbildningen är förlagd till 5 fysiska träffar med 2 dagar under varje träff, med hemuppgifter däremellan. Varje del är lika viktig och tillfällena är förlagda så att de gynnar inlärnings-, förståelse- och insiktsprocessen. Sammanlagd tid för utbildningen är 200 timmar, varav lärarledda lektioner är 80 timmar, personlig feedback över telefon är 3 timmar, hemstudier är  ca 107 timmar och praktik är 10 timmar. För att kunna skriva en riktigt bra ledd meditation krävs mycket kunskap och förståelse, och många omgångar med redigering, finslipning och korrläsning.

 

 

Bäst inlärning och förståelse skapas genom att under kursens gång göra sitt eget kursmaterial.

 

 

Förkunskaper: Ha gått grund 1 och 2 i HEB

Steg 1

Vi lyssnar på olika ledda meditationer och går igenom hur man kan bygga och lägga upp en ledd meditation på bästa sätt. Att hjälpa människor att förstå vad ledd meditation kan hjälpa dem med är viktigt, så vi går igenom vars och ens tankar om vad man kan åstadkomma med ledd meditation.

Du får olika uppgifter till nästa dag utifrån information och insikter du fått under dagen. Dagen efter går vi igenom allas gjorda uppgifter under diskussion/workshop, för att fördjupa förståelsen och få nya idéer.

Under dag två börjar vi gå djupare ned i den ledda meditationens möjligheter att ge stabila förändringar, och hur man bygger upp de olika stegen i en meditation och varför. Vad är viktigt för att kunna få den effekt den mediterande faktiskt är ute efter? Du får prova på olika meditations-scenarion, som vi sedan diskuterar. Du kommer även att få påbörja att skapa en ledd meditation.

Hemuppgift till träff nr 2:
Utifrån allt du lärt hittills göra klart och slipa på den påbörjade meditationen, och att skriva 1 ny meditation.

Steg 2

Vi går igenom de 2 meditationerna/hemuppgifterna du skrivit till idag, vi använder feedbacken på dessa för insikter och förståelse. Vi tittar på vikten av, och skillnaderna i olika ned- och upptagningar av den mediterande. Du får testa olika varianter för att själv på djupet förstå och kunna följa de du ska leda. Vi diskuterar, reflekterar och lär av allas upplevelser och tankar.

Hemuppgift till träff nr 3:
Utifrån feedback och andra kunskaper du fått under helgen finslipas de 2 meditationerna du redan gjort, Samt skapa 2 nya meditationer utifrån all kunskap och förståelse du hittills skaffat dig på utbildningen.

Steg 3

Vi går igenom, och du får feedback på de 4 meditationerna du hittills skrivit, vilket skapar en ännu djupare förståelse för hur ledda meditationer egentligen påverkar och fungerar på djupet hos individen som mediterar. Du får träna på att leda meditation och få feedback på det som är bra och det som går att förbättra.

Hemuppgift till träff nr 4
Att utifrån de nya insikterna redigera de 4 meditationerna du redan gjort. Samt skriva 4 nya meditationer utifrån allt du hittills lärt under utbildningen. Samt kunna förklara hur dessa fungerar och varför. Du ska även ha testat 2 av de nu 8 meditationerna på 4 olika personer, och fått feedback på innehåll och utförande. Vilket kommer att gås igenom under en workshop i steg 4.

Steg 4

Vi går igenom de nu 8 meditationerna samt den respons du fått på 2 av dem. Vi fortsätter fördjupa oss i hur den ledda meditationen påverkar och fungerar.

Hemuppgift till träff nr 5
Till den sista träffen ska du som vanligt börja med att redigera de redan färdiga meditationerna, se till att de blir så perfekta de kan bli utifrån den kunskap och förståelse du nu har. Sedan ska du skriva 4 nya meditationer utifrån förståelse och insikter som kommit av att redigera de föregående 8 meditationerna. . Sammanlagt ska du alltså ha skrivit 12 olika meditationer inför den femte och sista träffen. Samt ha testat 7 av dessa (exklusive de du redan testat) på minst 10 olika personer (ok, om de 4 sedan tidigare ingår bland dessa 10) och fått feedback från dessa på innehåll och utförande.

Steg 5

Dessa två dagar är sista delen på utbildningen och vi avslutar med workshop och diskussion där vi tittar på de meditationer som skrivits och den feedback som fåtts från de du lett i meditation. Vi tar en sista djupdykning ned i vad den ledda meditationen kan göra för personlig utveckling och ett hållbart liv. Vi går igenom allas olika, nya och gamla, tankar om, och förhållningssätt till den ledda meditationen och hur just du kan utvecklas vidare i din roll som meditationsledare, och i att skapa ledda meditationer.

Mål för utbildningen till certifierad meditationsledare

 • Förstå hur viktigt det är att förstå vilken djupgående process den ledda meditationen faktiskt är.
 • Utveckla en medvetenhet för att förstå hur ledd meditation behöver utföras för att ge en positiv effekt på läkning och personlig utveckling, och därmed ge ett hållbart
 • Förstå hur man bygger upp de olika stegen i en meditation och varför, samt förstå skillnaderna med olika ned- och upptagningar i en meditation.
 • Förstå och kunna skapa en uppvakning som gör att den mediterande stannar kvar i sig själv, och behåller lugn och landning även efter den ledda meditationen.
 • Förstå hur ledda meditationer egentligen fungerar och påverkar.
 • Förstå att skrivandet av en meditation, är en skrivarprocess och kräver tid, närvaro, lugn och många redigeringar för att meditationen lugnt och tryggt ska kunna leda till en positiv förändring hos de som mediterar.
 • Kunna skriva, korr-läsa, redigera och finslipa sina egna ledda meditationer från grunden, till berättelser som vägleder tryggt och kärleksfullt.
 • Förstå hur att följa de man leder, så att de får ut bästa möjliga ur den ledda meditationen.
 • Ha fått en djupare förståelse för människans inre, och hur vi uppfattar och påverkas av vår omvärld.
 • Förstå och kunna förklara vikten av att vara landad och trygg i sig själv.
 • Själv kunna gå ned i meditation för att där utvecklas vidare i sin roll som meditationsledare, och att utveckla nya och bättre ledda meditationer.
 • Förstå vad man som ledare betyder för de man leder, och veta hur man ska hantera detta. Samt förstå den påverkan man som ledare har och agera för en bättre hållbarhet.
 • På djupet förstå färger och symbolers påverkan.