Ledarutbildning

Denna utbildning byggs utifrån förkunskap och behov hos deltagare och företag. Det kan bland annat vara:

Vi lär oss om vikten av sann förståelse och acceptans av olikheter, och hur olikheter kan användas för att generera en positiv utveckling.

Som ledare behöver man kunna förstå, se och hantera medarbetarnas rädslor, vi tittar på hur man gör det på bästa sätt.

Få kunskap om utbrändhet och hitta en hållbar lösning som till och med ger mer livskraft än innan.

Vad innebär motiverande samtal egentligen, och hur fungerar ett lågaffektivt bemötande.