Fortsättning 3

Vi fortsätter resan med hållbar personlig utveckling och vi fördjupar förståelsen och kunskapen om hur vi kan förbättra vår livskvalitet.