Fortsättning 1

Vi fortsätter bygga på den förståelse och de förmågor som utvecklats under grundkurserna.
Bland annat hur man kan hantera rädslor och rollspel på ett hållbart sätt.