Namn

Våra namn är valda och skapta av vår omgivning innan de visste något om oss. En del känner sig bekväma med det namn och den person som de förknippar sig vara med namnet de fick som barn. Men för en del kan namnet de fått kännas helt bakvänt och fel. Anledningen till att namnet inte

Namn Läs mer »

Föda och annat vi stoppar i oss

Mat används många gånger för att fira eller dämpa ångest, ibland även som hårt missbruk. Mer sällan används det för att ge oss och våra kroppar de bästa förutsättningarna för ett långt, stabilt och lyckligt liv. Vi tittar på varför och vad som gör att vi inte längre kan ge födan den plats i livet

Föda och annat vi stoppar i oss Läs mer »