Namn

Våra namn är valda och skapta av vår omgivning innan de visste något om oss. En del känner sig bekväma med det namn och den person som de förknippar sig vara med namnet de fick som barn. Men för en del kan namnet de fått kännas helt bakvänt och fel. Anledningen till att namnet inte

Namn Läs mer »

Föda och annat vi stoppar i oss

Mat används många gånger för att fira eller dämpa ångest, ibland även som hårt missbruk. Mer sällan används det för att ge oss och våra kroppar de bästa förutsättningarna för ett långt, stabilt och lyckligt liv. Vi tittar på varför och vad som gör att vi inte längre kan ge födan den plats i livet

Föda och annat vi stoppar i oss Läs mer »

Kommunikaton

Kommunikation handlar om många olika saker, det kan bland annat vara: Varför har vissa svårt att uttrycka sig, vad kan man göra åt det? Hur fungerar manipulation egentligen? Hur motverkar man att bli manipulerad? Hur blir man påverkad av andra i en kommunikation, och hur påverkar du andra? Hur kommunicerar man med ett lågaffektivt bemötande

Kommunikaton Läs mer »

Fördjupningskurser

I fördjupningen väljer arrangören vad kursen ska ha för fokus, principen är att med hjälp av alla insikter, all kunskap och alla förmågor man fått i grund- och fortsättningskurserna går djupare ned i den egna utvecklingen för att plocka fram mer av grundpersonlighet, förmågor och kapacitet. Vilket leder till att man automatiskt släpper taget om

Fördjupningskurser Läs mer »