Matens vikt för välmående, klartänkthet, kognition, och god kapacitet.

En föreläsning och workshop som handlar om matens vikt för att hjälpa den egna kapaciteten att utvecklas på bästa möjliga sätt. Saker som tas upp är bland annat:

  • Hur kan mat hjälpa och stötta, eller förhindra en utbrändhet?
  • Hur felaktig kost kan skapa en emotionell obalans och därmed svårighet att samarbeta.
  • Vad har maten för koppling till hjärntrötthet eller svårt att fokusera.

Detta är ett axplock då mat och kapacitet är ett stort och brett område. Om det är något speciellt ni vill ska tas upp så pratar vi om hur denna föreläsning och workshop ska gå tillväga just för er.