Vikten av rörelse för hjärnan, orken och inspirationen

De flesta arbetsuppgifter innebär monotona rörelser, stillasittande eller stillastående, där även fokus många gånger blir väldigt enkelriktat och monotont. Det här skapar stagnation i hela vårt system och därför är det viktigt med rörelse lite nu och då för att få loss stagnation i kropp och knopp. Vi tittar bland annat på.

  • Hur stagnation i kroppen blockerar inspiration, simultankapacitet och problemlösning.
  • Olika rörelser hjälper olika bra för olika arbetsuppgifter.
  • Kan man använda rörelser för att komma loss ur en utbrändhet?
  • Jag har så mycket så jag hinner inte röra på mig, hur ska jag tänka?
  • Vi tittar på varje deltagare och ger individuella förslag till de som vill.