frida@leomedia.se

Namn

Våra namn är valda och skapta av vår omgivning innan de visste något om oss. En del känner sig bekväma med det namn och den person som de förknippar sig vara med namnet de fick som barn. Men för en del kan namnet de fått kännas helt bakvänt och fel. Anledningen till att namnet inte …

Namn Läs mer »

Förhindra eller bryta utmattning och utbrändhet

I dagens samhälle är det många som är eller är på gränsen till utmattning och utbrändhet. Som företag är detta det värsta som kan hända då det är något som skadar företagets ekonomi alldeles för mycket.