Namn

Våra namn är valda och skapta av vår omgivning innan de visste något om oss. En del känner sig bekväma med det namn och den person som de förknippar sig vara med namnet de fick som barn. Men för en del kan namnet de fått kännas helt bakvänt och fel. Anledningen till att namnet inte känns rätt kan vara lite olika eller en blandning av dessa.

 

Namnet kan vara förknippat med:

  1. Den skapade personlighet som din omgivning skapade hos dig under din uppväxt.
  2. En överlevnadsinstinkt som du inte trivs med och som du insett inte gynnar dig längre, och därför arbetat bort genom att läka ditt inre.
  3. Den kulturform som råder eller rådde i den familj du växte upp i och som du vill komma ifrån

1. En skapad personlighet kan kännas rätt hela livet, men för vissa känns den helt fel och det börjar kännas som att den skaver i ditt inre, och du börjar känna dig obekväm med dig själv. Det här sker framförallt om din grundpersonlighet skiljer sig mycket från den skapade personligheten. Om man börjar arbeta med sin läkning med hjälp av verktygen i HEB så kan man säga att man genomgår en personlig avveckling, en avveckling av den skapade personligheten. För om man plockar bort den skapade personligheten och läker sitt inre så kommer automatiskt den sanna grundpersonligheten fram. Du kan läsa mer om detta i boken Energierna avslöjar.

2. Det kommer en dag då Överlevnadsinstinkterna inte gynnar oss längre. En överlevnadsinstinkt kan vara allt från att man måste vara bäst i skolan till att skolgången inte riktigt fungerar. Det kan vara att man måste vara stor och stark till att man måste vara ett offer där allt eller i alla fall det mesta är problematiskt. En överlevnadsinstinkt kan också vara att vara rädd, sårbar, okunnig och offer, eller duktig, stark, aldrig misslyckas och den som ska ta hand om alla. Det kan också vara att vara negativ och/eller att ställa till bråk, men även motsatsen att visa upp ett glatt yttre och vara pleasande och snäll (låta sig bli överkörd och trampad på). Det finns även många andra varianter och det kan vara en blandning av dessa. Du kan läsa mer om detta i boken Energierna avslöjar.

3. Kulturformen i ett hem kan variera mycket, allt från sant positivt bejakande till negativt neddragande på något vis, och allt däremellan. Dessa olika kulturformer hänger oftast ihop med den samhällsklass familjen man växt upp i har eller kommer ifrån. Det finns många olika kulturformer men det går inte att säga att den ena är bättre eller sämre än den andra då det handlar om hur omgivningen formar en kontra den grundpersonlighet man har bakom överlevnadsinstinkten som växt fram. Du kan läsa mer om detta i boken Energierna avslöjar.

De flesta som ska ta hand om ett barn sitter med sina egna överlevnadsinstinkter, rädslor, missuppfattade ouppfyllda behov, nedtryckta delar med mera, som också påverkar hur den uppfattar samhällets krav eller rättigheter. Det här gör att det inte är helt lätt att vägleda barnen till deras fulla potential och flöde. Allt detta gör att det förnamn som ges till barnet oftast ges utifrån vägledarens (förälderns) drömmar istället för utifrån barnets sanna personlighet. Sedan följer det oftast med en del släktnamn för att hedra släktingar eller en hel släkt vilket kanske inte heller egentligen passar ihop med dig som nyfödd. Ett släktnamn som tillkommer är ett efternamn som garanterat hänger ihop med den kulturform du växt upp i, efternamnet kan ha anor från långt tillbaka eller det kan också vara ganska nytaget, i vilket fall som helst så hänger det ihop med den kulturform du är stöpt i.

 

Rädsla, är bland annat, en av orsakerna till att namngivning och det som den namngivna senare förknippar med sitt namn inte alltid är i linje med kärlek och flöde. Rädsla för att ha gjort fel eller göra fel, rädsla för att inte duga är också det som gör den som givit namnet till barnet ledsen, arg eller besviken om det vuxna barnet vill komma loss från den gamla kulturformen, byta namn eller byter namn.

 

Kanske det skulle underlätta för alla parter om det var en självklarhet att det vuxna barnet tillåts släppa den kulturform den är uppväxt i, arbetar med sig själv och släpper den skapade personligheten. För att, när den har hittat sin grundpersonlighet, byta namn till något som passar personens identitet bättre.

 

Om man vill bli hel och hitta sin sanna grundpersonlighet så är det viktigt att läka sig själv innan man byter namn. Att på djupet läka sig själv för att på riktigt hitta sin grundpersonlighet tar oftast många år, och om man byter namn innan man är tillräckligt läkt så finns överlevnadsinstinkter och rädslor kvar inom oss och fortsätter påverka oss även om vi har ett annat namn. Läkningsprocessen innehåller många olika steg och verktyg men en del av dessa är att respektera och förstå den skapade personligheten, det är också viktigt att förstå sig på överlevnadsinstinkten, varför den finns och hur det kommer sig att den ser ut som den gör.