10-11 feb: Fördjupningskurs i HEB-metoden

Tid: 10-11 februari kl 9-16

Kursnivå: Fördjupningskurs

Kostnad: 3 000 kr för medlemmar och 3 200 kr för övriga

Var: Via telefon

Kursledare: Idun Klockevi

Arrangör: Föreningen Naturalum

Information och Anmälan: hej@naturalum.se