Fördjupningskurser

I fördjupningen väljer arrangören vad kursen ska ha för fokus, principen är att med hjälp av alla insikter, all kunskap och alla förmågor man fått i grund- och fortsättningskurserna går djupare ned i den egna utvecklingen för att plocka fram mer av grundpersonlighet, förmågor och kapacitet. Vilket leder till att man automatiskt släpper taget om rädslor, skuldkänslor, avundsjuka och dragkamp, eftersom man har landat i en förståelse för hur allt fungerar.