Fördjupningskurser

I fördjupningen väljer arrangören vad kursen ska ha för fokus, principen är att med hjälp av alla insikter, all kunskap och alla förmågor man fått i grund- och fortsättningskurserna går djupare ned i den egna utvecklingen för att plocka fram mer av grundpersonlighet, förmågor och kapacitet. Vilket leder till att man automatiskt släpper taget om […]

Fördjupningskurser Läs mer »