4-5 feb: Vi lär oss att förstå och hantera rollspelen vi möter

Vi fortsätter bygga på den förståelse och de förmågor som utvecklats under grundkurserna.
Bland annat hur man kan hantera rädslor och rollspel på ett hållbart sätt.

Tid: info kommer

Kursnivå: Fortsättningskurs 1

Kostnad: info kommer

Var: via telefon

Kursledare: Idun Klockevi

Anmälan: info kommer

Arrangör: Föreningen Naturalum

Information och Anmälan: hej@naturalum.se