Enskilda sessioner

Helhet, Energi & Balans - För en helare mänsklighet

När du kommer på privat konsultation så ligger fokuset på dig som klient, det du vill ha hjälp med och på din utveckling för att bli mer dig själv. Vi plockar tillsammans fram ditt sanna jag och din kapacitet, du blir mer vän med dig själv och ditt liv blir mer hållbart. Vi tittar på vilka verktyg och nycklar du behöver för att bli mer avslappnad och mer tillfreds med dig själv och ditt liv. Det kan till exempel vara tankar, känslor och begrepp som trasslat till sig till en svårgreppbar tankesnurra som behöver lösas upp i sina beståndsdelar för att kunna förstås.

Under konsultationerna får du som är intresserad bland annat möjlighet att se hur du själv kan göra för att hitta och hjälpa känslor och olika roller att släppa taget om dig. Du får hjälp och stöd med att se och förstå känslor och händelser, samtidigt som de gamla nedtryckta känslorna/energierna som du inte behöver längre plockas bort, från de olika energiplan som de lagrats på. Vi utgår från det som läker dig bäst när vi möts, vi ser och känner de nedtryckta känslorna och energierna som är dags att plocka bort hos dig, så att du och flödet i din kropp blir friare.

De tekniker vi använder för att få loss och förändra stagnerade energier kommer från det ursprungliga, naturliga tillstånd som vi alla är födda med, ett tillstånd där man möter energierna på energiernas eget plan. Det här innebär att vi kan få ett samarbete mellan det medvetna och det omedvetna inom oss, så att vi inte längre är styrda av de känslor vi tryckt ned.

Du är lika välkommen att komma en gång som att fortsätta din utveckling inom HEB under flera års tid. Pris för en konsultation (cirka 50 minuter) är 950 kr. 

Lite mer ingående beskrivning

Till att börja med vill vi säga att det finns en uppsjö av olika sätt att arbeta med sig själv på. Alla har sin speciella funktion och är perfekta vid olika tillfällen och för olika människor vid olika tidpunkter i livet.

 

Så till det Helhet, Energi & Balans arbetar med och som vi ibland gett namnet ”Hitta dig själv och ditt inre” vilket har utvecklats till HEB-metoden. Under vårt liv händer många saker, både sådant som gjort oss glada och sådant som gjort oss ledsna, bedrövade, arga och så vidare. Alltså både sådant som känts positivt och negativt. Vårt samhälle säger att vi inte får visa alltför stora känslosvall och därför har vi tryckt ned de flesta av de negativa känslorna, och även ibland de positiva. Man ska helt enkelt inte vara för högljudd eller ta för mycket plats (den så kallade jantelagen), de flesta har lärt sig att då blir man nedhyssjad och ibland även utskälld. Många klarar inte av när andra gråter och försöker trösta genom att kanske säga ”det blir bra, gråt inte mer” eller något liknande, detta gör att vi försöker sluta gråta, alltså stänga ned och trycka ned våra känslor. Energier från alla dessa gånger vi stängt ned samlar sig i våra kroppar, och nästa gång något liknande händer reagerar vi utifrån både det nya och det gamla, även om vi inte alltid kan se att även det gamla spelar in i vår reaktion för det nya som händer.

 

När vi föds så föds vi med en speciell personlighet, men vi får sällan leva den. Istället lär vi oss hur vår omgivning helst vill att vi ska vara, och på det viset skapas roller där vi försöker göra vår omgivning glad och nöjd. Som vuxen är dessa roller alltid påkopplade oftast utan att vi ens tänker på det, det är bland annat därför vi ibland undrar: ”Varför drar jag alltid till mig samma sorts människor?”

Jo, därför att de roller vi spelar upp hela tiden har samma mönster, och därför drar till sig den sorts människor som attraheras av just det agerande vi har.

 

När man inte får leva sin personlighet fullt ut, så lär man sig att man inte riktigt duger som man är och kan då heller inte se sitt eget sanna värde. När man inte ser sitt eget värde så har man svårt att se att man är värd, ibland handlar det om pengar, men många gånger också om vänner, behandling från medmänniskor i största allmänhet, livsglädje och livskvalité. Vi lever så som vi lärt att man ska utifrån den kultur man är uppväxt i.

 

Känslor består av energier, det är dessa vi kan känna av när någon är glad eller ledsen. När vi till exempel kommer in i ett rum kan vi många gånger tala om vad det är för stämning där, även innan vi hört eller sett människorna där inne. Om vi inte släpper upp/ut och tar hand om våra känslor och energier så samlas de inom oss, och det gör att våra skapade roller och ytan vi visar upp automatiskt förstärks, för att inte visa vad vi egentligen känner.

 

När människan är fri från gamla mönster och trauman, så består vi enbart av vår egna sanna personlighet och sund kärlek till oss själva och allt annat. Det är detta vi strävar efter i vårt arbete, att plocka fram varje klients och kursdeltagares underbara sanna jag. Vartefter tiden går och konsultationerna fortskrider så blir personen mer naturlig och mer sig själv. De mörka energier vi från början såg hos personen blir först mer åt det grå hållet, och så småningom när utrensningen är klar finns enbart skimrande energier kvar, energier som består av den sanna personligheten och ren kärlek. Det här innebär att man får en sannare självkännedom och en sann och sund medvetenhet om sin omgivning, vilket leder till att man automatiskt börjar leva ett hållbarare liv, både fysisk och psykiskt.

 

Det är viktigt att inte göra dessa utrensningar för fort, eftersom de roller och mönster vi har kommer från det vi helt och fast tror är sant om oss själva och omvärlden. Många gånger är vi också rädda för den underbara person vi egentligen är, vi är rädda för vår kraft och vår kapacitet. Vilket inte är konstigt, vi är ju inte alls vana vid hur vi sant tänker, känner och reagerar. Så om man plockar bort våra gamla mönster för fort så plockas också vårt stöd i livet bort, det vi har trott varit sant hela livet visar sig då vara något helt annat och det spelar ingen roll hur underbart det nya är, eftersom vi inte förstår det. Det är därför det kan ta många år innan man är utrensad och helt i sin kraft, men å andra sidan så kommer man ut stadigt och ren på andra sidan. Vilket i sin tur gör att man vill ha en ren omgivning, både vad gäller miljö och medmänniskor.

 

Vi lär ut olika sätt att arbeta med sig själv, så att varje person som kommer till oss får med sig de verktyg som är mest lämpade för den personen för stunden. Ibland kommer man till oss en eller ett par gånger, för att sedan kanske fortsätta arbetet på egen hand och kanske även med andra former av utveckling. En del blir kvar hos oss i många år för att utvecklas vidare, det finns många olika sätt att ta hand om sig själv på. Är man intresserad av att lära sig att arbeta med sig själv, så har man så småningom oss enbart som rådgivare och vi finns där när det blir svårare saker som det är dags att lösa upp. Är man inte särskilt intresserad av att själv jobba med sig själv, men ändå vill bli fri från gamla trauman så tar vi hand om allt utom de känslor man själv måste känna och engagera sig i förstås.

/Idun

 

"Jag ser HEB som en livsreflektor och lagledare vilken coachar med kunskap och peppning i livets små och stora frågor. Genom HEB kan jag sträva mot en förståelse vilken blir till ett lugn, där fokuset på de viktiga målen i livet får tid och energi. På kurserna blandas kurskunskap med deltagarkunskap. Vilket genererar en bredare och mångsidigare fördjupning av den personliga förståelsen och kunskapen. Konsultation är ett redskap för att känna att vägen och valen är mina, dit jag går kan konsultationen lysa upp med ny kunskap och hopp." /Kalle