Meditation

Steg 4

Utbildningen avslutas med 2 dagars workshop, diskussion och meditation där vi går igenom, och lär oss mer från slutuppgifterna deltagarna gjort till denna gång, inklusive den respons de fått på dessa.

Steg 3

Vi går djupare ned i förståelsen av hur viktigt det är att följa den mediterande på ett sätt som läker just den eller de vi leder.

Steg 2

Här får du börja skriva kortare meditationer och testa dessa.
Vi tittar också på olika former av ned- och upptagningar och dessas olika effekter på den mediterande.

Steg 1

Få kunskap och förståelse om olika meditationers effekt, och vad man faktiskt kan åstadkomma med en meditation.
Lär dig hur du kan bygga upp en meditation utifrån det den mediterande är ute efter.