Steg 3

De uppgifter du gjort till denna gång är mer djupgående och bygger på all den kunskap och all den förståelse du hittills skaffat dig på utbildningen. Vi går igenom allas uppgifter och skapar även en djupare förståelse för hur ledda meditationer egentligen påverkar och fungerar.

Uppgiften till sista träffen är att utifrån, och med hjälp av allt du lärt, bygga 10 olika djupgående meditationer, kunna förklara hur dessa fungerar och varför, samt ha testat minst 7 av dessa på minst 7 olika personer och fått respons från de 7 personerna. Vilket kommer att gås igenom under en workshop i steg 4.