Steg 2

Vi går igenom de uppgifter du fick och gjort sedan vi sågs senast.

Denna helg får du med hjälp av det du lärt hittills skriva kortare meditationer och testa dessa. Vi tittar på vikten av och skillnaderna i olika ned- och upptagningar av den mediterande. Du får testa olika varianter för att själv på djupet förstå och kunna följa de du ska leda. Vi diskuterar, reflekterar och lär av allas upplevelser och tankar.

Du får med nya uppgifter hem som du gör tills nästa gång vi ses.