Steg 1

Vi lyssnar på olika ledda meditationer och går igenom hur man kan bygga och lägga upp en ledd meditation på bästa sätt. Att hjälpa människor att förstå vad ledd meditation kan hjälpa dem med är viktigt så vi går igenom vars och ens tankar om vad man kan åstadkomma med ledd meditation.

Du får olika uppgifter till nästa dag utifrån information och insikter du fått under dagen. Dagen efter går vi igenom allas gjorda uppgifter, för att fördjupa förståelsen, under diskussion/workshop.

Under dag två börjar vi gå djupare ned i den ledda meditationens möjligheter att ge stabila förändringar, och hur man bygger upp de olika stegen i en meditation och varför. Vad är viktigt för att kunna få den effekt den mediterande faktiskt är ute efter? Du får prova på olika meditations-scenarion, som vi sedan diskuterar.

Du får uppgifter att utföra tills vi ses i steg 2 om 14 dagar.