20-24 okt: Inspirerande och motiverande samtal och emotionell intelligens

Kursnivå: Fördjupningskurs

Kostnad: info kommer

Var: info kommer

Kursledare: Idun Klockevi

Anmälan: info kommer

Arrangör: Föreningen Naturalum

Information och Anmälan: hej@naturalum.se